ภาษา :     

แผนผังเว็บไซต์
 
 
 

About Microbe-Lift and Ecological Laboratories
 

 
            บริษัท บำบัด พัฒนา จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อบทบาทของน้ำ ไม่ว่าจะเป็น น้ำดี เพื่อการบริโภค น้ำเสีย ซึ่งต้องได้รับการบำบัด และน้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เพื่อการอนุรักษ์มิให้สิ้นเปลืองก็ตาม ด้วยตระหนักดีว่าการบริหารจัดการเป็นเรื่องสำคัญ หากบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวไม่ดีแล้ว ก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็นปัญหาด้านมลภาวะ ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบที่ไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้ เกิดขึ้นมากระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทขอเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในสังคม ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมไม่มากก็น้อย ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

          บริษัท บำบัด พัฒนา จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการให้คำแนะนำและปรึกษา รวมทั้งเสนอทางเลือกหรือทางออกในการแก้ไขปัญหา ด้วยการเสนอขายสินค้าที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดี บำบัดน้ำเสียและดัดแปลงคุณภาพน้ำให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อย่างเหมาะสม ธุรกิจหลักของบริษัท บำบัด พัฒนา จำกัด คือ การจำหน่ายจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ ไมโครบ-ลิฟท์ (Microbe-lift)” และ “อะควาคลีน (AquaClean)” ของบริษัท Ecological laboratories จำกัด ประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อตั้งมานับปีนี้ 2552 ก็เป็นปีที่ 33 แล้ว บริษัท บำบัด พัฒนา จำกัด อาศัยความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีชีวภาพจากบริษัทฯนี้ ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการบ้านเรา ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบบำบัด ตั้งแต่ เริ่มเดินระบบ กู้ระบบและการสร้างระบบให้มีเสถียรภาพ

การบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์
- การกำจัด บี โอ ดี สารอินทรีย์ทั่วไป (Microbe-lift/IND/HC)
- การกำจัด ไนโตรเจน (Microbe-lift/N1)
- การ ลด โฮโดรเจนซัลไฟด์ (Microbe-lift/IND/HC)
- การกำจัดไขมัน น้ำมัน โปรตีนและแป้ง (Microbe-lift/DGTT)
- การกำจัดสลัดจ์ (Microbe-lift/SA)
- การกำจัดของเสียย่อยยาก ได้แก่ ฟีนอล สารซักฟอกหรือสารลดแรงตึงผิว และคลอรีเนตเต็ด ไฮโดรคาร์บอน(Microbe-lift/HYDRO)
- การกำจัดลิกนิน (Microbe-lift/PP)

บริษัท บำบัด พัฒนา จำกัด ทราบเป็นอย่างดีว่า การใช้จุลินทรีย์เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบได้อย่างเบ็ดเสร็จได้ จำเป็นต้องอาศัยสารเคมีเข้าช่วยในบางสถานการณ์ แต่ใช้เป็นทางเลือกสุดท้าย เพื่อแบ่งเบาภาระของจุลินทรีย์

การบำบัดน้ำเสียโดยใช้สารเคมี
- สารช่วยตกตะกอน (Coagulation/Flocculation agent): PAC, Magnesium hydroxide.
- สารลดกลิ่นและสี (Color and odour control): Activated carbon
- สารทำให้น้ำใส (Water clarification): Polymers
- สารลดและยับยั้งการกัดกร่อน (Corrosion control/inhibitor)
- สารทำความสะอาดคูลลิ่งแพดและแมมเบรน (Cooling pad and membrane cleaning):
- สารทำความสะอาดท่อ (Pipe line cleaning) : Hydrogen peroxide and acetic acid

บริษัท บำบัด พัฒนา จำกัด เห็นความสำคัญของการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle water) ปัญหาน้ำเขียวจากสาหร่ายทำให้ปั๊มและท่ออุดตัน เชื้อโรคติดต่อในคน ปะปนมากับน้ำในขั้นตอนบำบัดขั้นสุดท้าย จำเป็นต้องมีการเลือกใช้สารเคมีที่เหมาะสม ที่สามารย่อยสลายตามธรรมชาติได้

การกำจัดสาหร่ายและฆ่าเชื้อโรคในน้ำ
- สารกำจัดสาหร่าย (Algae control): AlgAway 60
- สารฆ่าเชื้อโรคในน้ำ (Water disinfection): Sodium isocyanurate

จะเห็นได้ว่า บริษัท บำบัด พัฒนา จำกัด มีสินค้าต่างๆครอบคลุมระบบบำบัดน้ำเสียตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การบำบัดขั้นต้น ขั้นกลางและขั้นสุดท้าย เพื่อให้น้ำที่ผ่านการบำบัดได้มาตรฐานตรงตามที่กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด หากท่านอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีรายชื่อข้างล่างนี้ พนักงานและผู้ชำนาญการของบริษัทซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ยินดีที่จะให้คำปรึกษา แนะนำและตอบคำถามทุกคำถามและเป็นส่วนหนึ่งของท่านในการเข้าไปแก้ไขปัญหาของท่าน เพื่อให้ระบบบำบัด มีเสถียรภาพสูงสุด ด้วยต้นทุนต่ำสุดและแก้ปัญหาแบบยั่งยืน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- โรงงานฆ่าสัตว์
- โรงงานแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์
- โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม
- โรงงานกระดาษและเยื่อกระดาษ
- โรงงานยางพาราและลาแทกซ์
- โรงงานปาลม์
- ถังเกรอะ (Septic tank): คอนโดมิเนียม ที่พักอาศัย ร้านอาหาร ภัตตาคาร ศูนย์การค้า เป็นต้น
- โรงงานอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี ฟีนอล
- ไบโอแก๊ส
- ภาคธุรกิจเกษตร ได้แก่ ฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ บ่อกุ้งและบ่อปลา เป็นต้น

 

 
 
หน้าแรก    |   เกี่ยวกับบริษัท    |   ผลงานของบริษัท    |   สินค้า    |   งานทดลอง    |   คำถามที่พบบ่อย    |   ติดต่อเรา
Copyright (c) 2010 Bumbud Pattana Co.,Ltd. All Rights Reserved.